Necrology

Phyllis Williams Lehmann, 1912–2004

James R. McCredie

110.2

DOI: 10.3764/aja.110.2.283